Johan Andreas Jernsletten

  • 01.08.1940 - 22.06.2017

Johan ble født i Skiippagurra. Han vokste opp i en søskenflokk med fire brødre og en søster. Han gikk på internatskole i Polmak, og dro seinere til sjøs og reiste verden rundt. Han gikk på lærerskole i Tromsø, hvor han traff Turid Ursin, som han giftet seg med. De fikk fire barn. Johan arbeidet som lærer og rektor. Han skrev flere bøker og var aktiv i kommunepolitikken og samepolitikken.  Da han og familien etterhvert bygde hus på hjemplassen i Skiippagurra, fikk han dyrket sin interesse for laksefiske med stengsel og drivgarn, fjellvannsfiske og isfiske. Han likte også å jakte og sanke bær. Interessene hans var mange, og da han fikk barnebarn fikk de ta del i og lære om natur, stjerner og planeter, fugl og fisk og mye annet, samtidig som mange av barnebarna også lærte samisk. Han var en snill og hjelpsom far, som stilte opp der det trengtes. Han var en oppmerksom, tålmodig og kjærlig bestefar som hadde god tid til barnebarna. Han var høyt elsket og han er dypt savnet. 

Annonser for Johan Andreas Jernsletten

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Finnmarken (Dagbladet Finnmarken)
28-06-2017
Skriv ut annonse (PDF)